Skip to main content

Làm việc với views trên Drupal 7

LangPham - 04/05/2019
Làm việc với views trên Drupal 7
View trong drupal 7 giúp chúng ta lấy ra những mẫu tin mà chúng ta muốn thể hiện ra ngoài. Ở phần này chúng ta sẽ lấy những mẫu tin cần và thể hiện nó ra qua một page.

Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7

LangPham - 17/03/2019
Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7
Với phần này các bạn sẽ hiểu thêm thêm về cách làm việc với Content Types, Taxonomy và Menu trên Drupal. Qua đó sẽ có chúng ta có thể tổ chức và phân loại được nội dung theo cấu trúc riêng của mình

Cài đặt Syncthing trên Centos 7

LangPham - 14/03/2019
Cài đặt Syncthing trên Centos 7
Syncthing là một chương trình đồng bộ hóa tập tin, nó đồng bộ hóa các tập tin giữa hai hoặc nhiều máy tính. Syncthing thì dễ cấu hình và sử dụng, có giao diện cấu hình bằng web để chỉnh sửa cấu hình.

Cấu hình MariaDB Galera Cluster trên CentOS 7

LangPham - 13/03/2019
Cấu hình MariaDB Galera Cluster trên CentOS 7
MariaDB Galera Cluster hỗ trợ đồng bộ dữ liệu MariaDB trên nhiều máy chủ trong cùng một cụm. Giữ cho các máy chủ lưu trữ dữ liệu MariaDB trên tất cả các máy chủ đồng bộ với nhau, trong đó tất cả các máy chủ đều là master, nên có thể đọc ghi như nhau trên tất cả các máy chủ trong mạng lưới. Và quan trọng hơn nó là một phần mềm miễn phí.

Hướng dẫn Drupal 7

LangPham - 05/01/2019
Hướng dẫn Drupal 7
Drupal là một framework phát triển theo hướng module, là một CMS, là một phần mềm mã nguồn mở. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Drupal 7 và tiếng Việt trong Drupal 7.

Cài đặt phpMyAdmin trên macOS với Hombrew

LangPham - 29/12/2018
Cài đặt phpMyAdmin trên macOS với Hombrew
Cài đặt phpMyAdmin trên macOS giúp chúng ta quản lý database một cách dễ dàng trên giao diện website. PhpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ php.

Cài đặt MariaDB trên macOS với Homebrew

LangPham - 28/12/2018
Cài đặt MariaDB trên macOS với Homebrew
MariaDB đã được tích hợp sẵn trong Homebrew để cài đặt trên macOS. Ở bài Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7 mình có giới thiệu sơ lược, các bạn có thể tham khảo ở bài trên.

Cài đặt PHP multi version trên macOS với Homebrew

LangPham - 25/12/2018
Cài đặt PHP muti version trên macOS với Homebrew
Cài đặt PHP multi version trên macOS với Homebrew. Ở môi trường lập trình chúng ta có thể chạy trên các phiên bản php khác nhau để kiểm tra code php trước khi đưa lên chạy thực ở server. Và ở bài này mình sẽ hướng dẫn cài 2 phiên bản php thông dụng là php 5.6 và php 7.2.

Cài đặt NGINX trên macOS

LangPham - 22/12/2018
Cài đặt NGINX trên macOS
Nginx vẫn là lựa chọn của mình để chạy các chương trình web server cho dù đó là trên môi trường hệ điều hành Windows, Linux hay macOS. Vì ưu điểm của nó về hiệu năng, tốc độ, cũng như sở thích riêng của mình.

Cài đặt Nginx + PHP + MariaDB trên macOS

LangPham - 21/12/2018
Cài đặt Nginx + PHP + MariaDB trên macOS
Hướng dẫn cài đặt Nginx PHP-FPM (multi-version) MariaDB trên macOS với Homebrew. Dùng để chạy test các ứng dụng php trên các máy chạy macOS.

Bitnami Nginx Stack

LangPham - 22/09/2018
Bitnami Nginx Stack
Bitnami Nginx Stack là phần mềm cung cấp một môi trường phát triển PHP, MySQL và Nginx hoàn chỉnh, được tích hợp đầy đủ như môi một web server. Ngoài ra, nó còn tích hợp phpMyAdmin, SQLite, ImageMagick, FastCGI, Memcache, GD, CURL, PEAR, PECL và các thành phần khác.

Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP

LangPham - 13/09/2018
phpMyAdmin
Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP giúp chúng ta quản lý database một cách dễ dàng trên giao diện website. PhpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ php.

Cấu hình cho host trên LEMP

LangPham - 11/09/2018
Cấu hình cho host trên LEMP
Bài viết hướng dẫn về cấu hình cho host trên LEMP, ý nghĩa một số thông số trong file cấu hình. Qua bài viết các bạn sẽ biết cách thêm virtual host trên LEMP.

Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

LangPham - 08/09/2018
php-7
PHP là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, nó là viết tắt của chữ "Hypertext Preprocessor". PHP đặc biệt phù hợp để phát triển web, và nó là ngôn ngữ lập trình web được sử dụng nhiều nhất hiện nay. PHP 7 là phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện nay, phiên bản trước đó là phiên bản PHP 5. PHP 7 được thiết kế lại cho tốc độ xử lý nhanh hơn so với các phiên bản cũ.

Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7

LangPham - 23/08/2018
MariaDB
Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7 nghĩa là bạn cài đặt một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mỡ phổ biến hiện nay. MariaDB được phát triển từ một nhóm tách ra cồng đồng phát triển MySQL. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt MariaDB để quản trị cơ sở dữ liệu cho web server.

Cài đặt NGINX trên CentOS 7

LangPham - 22/08/2018
NGINX
Nginx là một phần mềm mã nguồn mở, được sử dụng để cài đặt cho web server. Nginx cho hiệu suất sử dụng tốt và khả năng mở rộng cao, nó sử dụng ít RAM và CPU hơn so với một số phần mềm cùng loại khác.

Cài đặt CentOS 7 làm web server

LangPham - 21/08/2018
CentOS 7
Cài đặt CentOS 7 làm web server. Trong bài viết sẽ hướng dẫn một số cấu hình cơ bản trên Centos 7 để làm một web server.

Web server là gì?

LangPham - 14/08/2018
Web server
Web server là một máy tính hoặc một hệ thống các máy tính lưu trữ dữ liệu của website. Các dữ liệu đó sẽ gửi đến người dùng khi có yêu cầu.

Tạo máy ảo trong Hyper-V

LangPham - 07/08/2018
Tạo máy ảo trong Hyper-V
Cách tạo máy ảo trong Hyper-V. Có 2 cách cơ bản để tạo máy ảo trong Hyper-V thông giao giao diện, Quick Create và Custom

Một vài chức năng trong Hyper-V

LangPham - 06/08/2018
Hyper-V
Một số khái niệm trong Hyper-V: Management OS - hệ điều hành chứa Hyper-V, Guest OS - hệ điều hành trong Hyper-V, Virtual Switch Manager, Virtual Hard Disk, Checkpoint.

Microsoft Hyper-V

LangPham - 04/08/2018
Hyper-V
Microsoft Hyper-V là một chương trình ảo hóa. Hyper-V đặc biệt cung cấp ảo hóa phần cứng. Điều đó có nghĩa là mỗi máy ảo chạy trên phần cứng ảo.

SSH Secure Shell Client

LangPham - 27/07/2018
SSH Secure Shell Client
SSH Secure Shell Client là công cụ hỗ trợ giao thức kết nối SSH với kết nối được mã hóa an toàn. Bạn có thể sử dụng nó để kết nối với bất kỳ máy chủ nào hỗ trợ giao thức SSH (Secure Shell).