Skip to main content

Công cụ

Các bài viết giới thiệu các công cụ sử dụng trong những lĩnh vực CNTT liên quan!

Cài đặt phpMyAdmin trên macOS với Hombrew

LangPham - 29/12/2018
Cài đặt phpMyAdmin trên macOS với Hombrew
Cài đặt phpMyAdmin trên macOS giúp chúng ta quản lý database một cách dễ dàng trên giao diện website. PhpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ php.

Cài đặt MariaDB trên macOS với Homebrew

LangPham - 28/12/2018
Cài đặt MariaDB trên macOS với Homebrew
MariaDB đã được tích hợp sẵn trong Homebrew để cài đặt trên macOS. Ở bài Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7 mình có giới thiệu sơ lược, các bạn có thể tham khảo ở bài trên.

Cài đặt PHP multi version trên macOS với Homebrew

LangPham - 25/12/2018
Cài đặt PHP muti version trên macOS với Homebrew
Cài đặt PHP multi version trên macOS với Homebrew. Ở môi trường lập trình chúng ta có thể chạy trên các phiên bản php khác nhau để kiểm tra code php trước khi đưa lên chạy thực ở server. Và ở bài này mình sẽ hướng dẫn cài 2 phiên bản php thông dụng là php 5.6 và php 7.2.

Cài đặt NGINX trên macOS

LangPham - 22/12/2018
Cài đặt NGINX trên macOS
Nginx vẫn là lựa chọn của mình để chạy các chương trình web server cho dù đó là trên môi trường hệ điều hành Windows, Linux hay macOS. Vì ưu điểm của nó về hiệu năng, tốc độ, cũng như sở thích riêng của mình.

Cài đặt Nginx + PHP + MariaDB trên macOS

LangPham - 21/12/2018
Cài đặt Nginx + PHP + MariaDB trên macOS
Hướng dẫn cài đặt Nginx PHP-FPM (multi-version) MariaDB trên macOS với Homebrew. Dùng để chạy test các ứng dụng php trên các máy chạy macOS.

Bitnami Nginx Stack

LangPham - 22/09/2018
Bitnami Nginx Stack
Bitnami Nginx Stack là phần mềm cung cấp một môi trường phát triển PHP, MySQL và Nginx hoàn chỉnh, được tích hợp đầy đủ như môi một web server. Ngoài ra, nó còn tích hợp phpMyAdmin, SQLite, ImageMagick, FastCGI, Memcache, GD, CURL, PEAR, PECL và các thành phần khác.

Tạo máy ảo trong Hyper-V

LangPham - 07/08/2018
Tạo máy ảo trong Hyper-V
Cách tạo máy ảo trong Hyper-V. Có 2 cách cơ bản để tạo máy ảo trong Hyper-V thông giao giao diện, Quick Create và Custom

Một vài chức năng trong Hyper-V

LangPham - 06/08/2018
Hyper-V
Một số khái niệm trong Hyper-V: Management OS - hệ điều hành chứa Hyper-V, Guest OS - hệ điều hành trong Hyper-V, Virtual Switch Manager, Virtual Hard Disk, Checkpoint.

Microsoft Hyper-V

LangPham - 04/08/2018
Hyper-V
Microsoft Hyper-V là một chương trình ảo hóa. Hyper-V đặc biệt cung cấp ảo hóa phần cứng. Điều đó có nghĩa là mỗi máy ảo chạy trên phần cứng ảo.

SSH Secure Shell Client

LangPham - 27/07/2018
SSH Secure Shell Client
SSH Secure Shell Client là công cụ hỗ trợ giao thức kết nối SSH với kết nối được mã hóa an toàn. Bạn có thể sử dụng nó để kết nối với bất kỳ máy chủ nào hỗ trợ giao thức SSH (Secure Shell).