Skip to main content

Microsoft Hyper-V

LangPham - 04/08/2018

Giới thiệu Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V là một chương trình ảo hóa. Hyper-V đặc biệt cung cấp ảo hóa phần cứng. Điều đó có nghĩa là mỗi máy ảo chạy trên phần cứng ảo. Hyper-V cho phép bạn tạo các ổ cứng ảo, các switch ảo và một số thiết bị ảo khác, tất cả đều có thể được thêm vào các máy ảo.

Hyper-V.jpg

Cài đặt Hyper-V

Bạn có thể cài đặt Hyper-V từ phiên bản Windows 8 hoặc cao hơn. Để cài đặt các bạn vào:

Cai-dat-Hyper-V.jpg
  • Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features
  • Trong cửa sổ "Programs and Features" chọn "Turn Windows features on or off" ở bên trái.
  • Trong cửa sổ "Windows Features" bạn chọn "Hyper-V"
  • Bấm OK và chờ đợi windows tự cài đặt
Hyper-V máy ảo ảo hóa