Skip to main content

Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7

LangPham - 17/03/2019

Giới thiệu

Với phần này các bạn sẽ hiểu thêm thêm về cách làm việc với Content Types, Taxonomy và Menu trên Drupal. Qua đó sẽ có chúng ta có thể tổ chức và phân loại được nội dung theo cấu trúc riêng của mình.

Hướng dẫn

 

Drupal 7 Content Types Taxonomy Menu