Skip to main content

Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7 - Tiếp theo

LangPham - 01/04/2019

Giới thiệu

Tiếp theo phần trước phần này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc cấu hình giao diện cho Content Types, Taxonomy để nó xuất hiện như chúng ta mong muốn.

Hướng dẫn

 

Drupal 7 Content Types Taxonomy Menu