Skip to main content

Làm việc với views trên Drupal 7 -Tiếp theo

LangPham - 05/05/2019

Giới thiệu

Trong phần này chúng ta sẽ dùng bộ lọc trong views để lọc lấy những mẫu tin mà chúng ta mong muốn. Nâng cao một số tính năng trong view.

Hướng dẫn

 

Drupal 7 Views