Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7

LangPham 4/3/2020
drupal-7 content-type taxonomy menu
Với phần này các bạn sẽ hiểu thêm thêm về cách làm việc với Content Types, Taxonomy và Menu trên Drupal. Qua đó sẽ có chúng ta có thể tổ chức và phân loại được nội dung theo cấu trúc riêng của mình
Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7

Video hướng dẫn


Bài viết trong serial


Bài viết mới