Skip to main content

ảo hóa

Microsoft Hyper-V

LangPham - 04/08/2018
Hyper-V
Microsoft Hyper-V là một chương trình ảo hóa. Hyper-V đặc biệt cung cấp ảo hóa phần cứng. Điều đó có nghĩa là mỗi máy ảo chạy trên phần cứng ảo.