centos-7

Cài đặt Syncthing trên Centos 7

Cài đặt Syncthing trên Centos 7

LangPham - 2020-03-04 07:02:24
Syncthing là một chương trình đồng bộ hóa tập tin, nó đồng bộ hóa các tập tin giữa hai hoặc nhiều máy tính. Syncthing thì dễ cấu hình và sử dụng, có giao diện cấu hình bằng web để chỉnh sửa cấu hình.
Cấu hình MariaDB Galera Cluster trên CentOS 7

Cấu hình MariaDB Galera Cluster trên CentOS 7

LangPham - 2020-03-04 06:59:44
MariaDB Galera Cluster hỗ trợ đồng bộ dữ liệu MariaDB trên nhiều máy chủ trong cùng một cụm. Giữ cho các máy chủ lưu trữ dữ liệu MariaDB trên tất cả các máy chủ đồng bộ với nhau.
Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP

Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP

LangPham - 2020-03-04 06:54:34
Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP giúp chúng ta quản lý database một cách dễ dàng trên giao diện website. PhpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ php.
Cấu hình cho host trên LEMP

Cấu hình cho host trên LEMP

LangPham - 2020-03-04 06:41:49
Bài viết hướng dẫn về cấu hình cho host trên LEMP, ý nghĩa một số thông số trong file cấu hình. Qua bài viết các bạn sẽ biết cách thêm virtual host trên LEMP.
Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

LangPham - 2020-03-04 06:35:01
PHP là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, nó là viết tắt của chữ "Hypertext Preprocessor". PHP đặc biệt phù hợp để phát triển web, và nó là ngôn ngữ lập trình web được sử dụng nhiều nhất hiện nay.
Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7

Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7

LangPham - 2020-03-04 06:27:54
Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7 nghĩa là bạn cài đặt một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mỡ phổ biến hiện nay. MariaDB được phát triển từ một nhóm tách ra cồng đồng phát triển MySQL.
Cài đặt NGINX trên CentOS 7

Cài đặt NGINX trên CentOS 7

LangPham - 2020-03-04 06:17:20
Nginx là một phần mềm mã nguồn mở, được sử dụng để cài đặt cho web server. Nginx cho hiệu suất sử dụng tốt và khả năng mở rộng cao, nó sử dụng ít RAM và CPU hơn so với một số phần mềm cùng loại khác.
Cài đặt CentOS 7 làm web server

Cài đặt CentOS 7 làm web server

LangPham - 2020-03-04 04:51:48
Trong bài viết sẽ hướng dẫn một số cấu hình cơ bản trên Centos 7 để làm một web server.
Cài đặt LEMP với CentOS 7 + NGINX + MariaDB 10 + PHP 7

Cài đặt LEMP với CentOS 7 + NGINX + MariaDB 10 + PHP 7

LangPham - 2020-03-04 04:41:47
Chuỗi bài viết hướng dẫn các bước cài đặt web server trên CentOS 7, với các phần mềm NGINX, MariaDB 10.5 , PHP 7.