Skip to main content

Drupal 7

Làm việc với views trên Drupal 7

LangPham - 04/05/2019
Làm việc với views trên Drupal 7
View trong drupal 7 giúp chúng ta lấy ra những mẫu tin mà chúng ta muốn thể hiện ra ngoài. Ở phần này chúng ta sẽ lấy những mẫu tin cần và thể hiện nó ra qua một page.

Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7

LangPham - 17/03/2019
Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7
Với phần này các bạn sẽ hiểu thêm thêm về cách làm việc với Content Types, Taxonomy và Menu trên Drupal. Qua đó sẽ có chúng ta có thể tổ chức và phân loại được nội dung theo cấu trúc riêng của mình

Hướng dẫn Drupal 7

LangPham - 05/01/2019
Hướng dẫn Drupal 7
Drupal là một framework phát triển theo hướng module, là một CMS, là một phần mềm mã nguồn mở. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Drupal 7 và tiếng Việt trong Drupal 7.