Skip to main content

LEMP

Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP

LangPham - 13/09/2018
phpMyAdmin
Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP giúp chúng ta quản lý database một cách dễ dàng trên giao diện website. PhpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ php.

Cấu hình cho host trên LEMP

LangPham - 11/09/2018
Cấu hình cho host trên LEMP
Bài viết hướng dẫn về cấu hình cho host trên LEMP, ý nghĩa một số thông số trong file cấu hình. Qua bài viết các bạn sẽ biết cách thêm virtual host trên LEMP.