Skip to main content

PHP

Cài đặt PHP multi version trên macOS với Homebrew

LangPham - 25/12/2018
Cài đặt PHP muti version trên macOS với Homebrew
Cài đặt PHP multi version trên macOS với Homebrew. Ở môi trường lập trình chúng ta có thể chạy trên các phiên bản php khác nhau để kiểm tra code php trước khi đưa lên chạy thực ở server. Và ở bài này mình sẽ hướng dẫn cài 2 phiên bản php thông dụng là php 5.6 và php 7.2.

Cấu hình cho host trên LEMP

LangPham - 11/09/2018
Cấu hình cho host trên LEMP
Bài viết hướng dẫn về cấu hình cho host trên LEMP, ý nghĩa một số thông số trong file cấu hình. Qua bài viết các bạn sẽ biết cách thêm virtual host trên LEMP.

Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

LangPham - 08/09/2018
php-7
PHP là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, nó là viết tắt của chữ "Hypertext Preprocessor". PHP đặc biệt phù hợp để phát triển web, và nó là ngôn ngữ lập trình web được sử dụng nhiều nhất hiện nay. PHP 7 là phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện nay, phiên bản trước đó là phiên bản PHP 5. PHP 7 được thiết kế lại cho tốc độ xử lý nhanh hơn so với các phiên bản cũ.