Skip to main content

web server

Cài đặt Syncthing trên Centos 7

LangPham - 14/03/2019
Cài đặt Syncthing trên Centos 7
Syncthing là một chương trình đồng bộ hóa tập tin, nó đồng bộ hóa các tập tin giữa hai hoặc nhiều máy tính. Syncthing thì dễ cấu hình và sử dụng, có giao diện cấu hình bằng web để chỉnh sửa cấu hình.

Cấu hình cho host trên LEMP

LangPham - 11/09/2018
Cấu hình cho host trên LEMP
Bài viết hướng dẫn về cấu hình cho host trên LEMP, ý nghĩa một số thông số trong file cấu hình. Qua bài viết các bạn sẽ biết cách thêm virtual host trên LEMP.

Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

LangPham - 08/09/2018
php-7
PHP là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, nó là viết tắt của chữ "Hypertext Preprocessor". PHP đặc biệt phù hợp để phát triển web, và nó là ngôn ngữ lập trình web được sử dụng nhiều nhất hiện nay. PHP 7 là phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện nay, phiên bản trước đó là phiên bản PHP 5. PHP 7 được thiết kế lại cho tốc độ xử lý nhanh hơn so với các phiên bản cũ.

Cài đặt NGINX trên CentOS 7

LangPham - 22/08/2018
NGINX
Nginx là một phần mềm mã nguồn mở, được sử dụng để cài đặt cho web server. Nginx cho hiệu suất sử dụng tốt và khả năng mở rộng cao, nó sử dụng ít RAM và CPU hơn so với một số phần mềm cùng loại khác.

Cài đặt CentOS 7 làm web server

LangPham - 21/08/2018
CentOS 7
Cài đặt CentOS 7 làm web server. Trong bài viết sẽ hướng dẫn một số cấu hình cơ bản trên Centos 7 để làm một web server.

Web server là gì?

LangPham - 14/08/2018
Web server
Web server là một máy tính hoặc một hệ thống các máy tính lưu trữ dữ liệu của website. Các dữ liệu đó sẽ gửi đến người dùng khi có yêu cầu.